Khớp nối Loop phi 6

 • Khớp nối Encoder DRFC-29

  Được xếp hạng 0 5 sao

  Khớp nối Loop (khớp nối lắp cho Encoder) Khớp nối DRFC-29 có vòng đôi với trung tâm thép Khớp nối vòng đôi sử dụng một phần tử nhựa đúc được cố định vĩnh viễn với trung tâm thép hoặc thép không gỉ để tạo ra một thiết kế nhỏ gọn. Nó tạo thành một khớp nối hai giai đoạn hiệu quả với tính linh hoạt đặc biệt trong cả ba chế độ. Lý tưởng để truyền chuyển động quay trong các ổ đĩa nhỏ, loại khớp nối này hoạt động mà không có bất kỳ ma sát, mài mòn hoặc tiếng ồn nào, mặc dù độ cứng xoắn thấp khiến nó không phù hợp với các ứng dụng định vị chính xác cao.

  Đọc tiếp
 • Khớp nối Encoder DRFC-38

  Được xếp hạng 0 5 sao

  Khớp nối Loop (khớp nối lắp cho Encoder) Khớp nối DRFC-38 có vòng đôi với trung tâm thép Khớp nối vòng đôi sử dụng một phần tử nhựa đúc được cố định vĩnh viễn với trung tâm thép hoặc thép không gỉ để tạo ra một thiết kế nhỏ gọn. Nó tạo thành một khớp nối hai giai đoạn hiệu quả với tính linh hoạt đặc biệt trong cả ba chế độ. Lý tưởng để truyền chuyển động quay trong các ổ đĩa nhỏ, loại khớp nối này hoạt động mà không có bất kỳ ma sát, mài mòn hoặc tiếng ồn nào, mặc dù độ cứng xoắn thấp khiến nó không phù hợp với các ứng dụng định vị chính xác cao.

  Đọc tiếp
 • Khớp nối Encoder DRFC-48

  Được xếp hạng 0 5 sao

  Khớp nối Loop (khớp nối lắp cho Encoder) Khớp nối DRFC-48 có vòng đôi với trung tâm thép Khớp nối vòng đôi sử dụng một phần tử nhựa đúc được cố định vĩnh viễn với trung tâm thép hoặc thép không gỉ để tạo ra một thiết kế nhỏ gọn. Nó tạo thành một khớp nối hai giai đoạn hiệu quả với tính linh hoạt đặc biệt trong cả ba chế độ. Lý tưởng để truyền chuyển động quay trong các ổ đĩa nhỏ, loại khớp nối này hoạt động mà không có bất kỳ ma sát, mài mòn hoặc tiếng ồn nào, mặc dù độ cứng xoắn thấp khiến nó không phù hợp với các ứng dụng định vị chính xác cao.

  Đọc tiếp
 • Khớp nối Encoder DRFC-54

  Được xếp hạng 0 5 sao

  Khớp nối Loop (khớp nối lắp cho Encoder) Khớp nối DRFC-54 có vòng đôi với trung tâm thép Khớp nối vòng đôi sử dụng một phần tử nhựa đúc được cố định vĩnh viễn với trung tâm thép hoặc thép không gỉ để tạo ra một thiết kế nhỏ gọn. Nó tạo thành một khớp nối hai giai đoạn hiệu quả với tính linh hoạt đặc biệt trong cả ba chế độ. Lý tưởng để truyền chuyển động quay trong các ổ đĩa nhỏ, loại khớp nối này hoạt động mà không có bất kỳ ma sát, mài mòn hoặc tiếng ồn nào, mặc dù độ cứng xoắn thấp khiến nó không phù hợp với các ứng dụng định vị chính xác cao.

  Đọc tiếp