Vòng đệm giảm chấn Flender (N-EUPEX, Bipex, Rupex)