Khớp nối CR 0020 JAC – Coupling CR 0020 JAC

Khớp nối trục giảm chấn JAC CR, khớp nối giảm chấn JAC CR 0010, CR 0020…

Khớp nối vấu Jac có dạng xoắn linh hoạt và lệch để truyền mômen dương. Chúng chống thủng. Các rung động hoạt động và sốc được làm giảm và giảm một cách hiệu quả. Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.

Mô tả

Khớp nối trục giảm chấn JAC CR, khớp nối giảm chấn JAC CR 0010, CR 0020…

Khớp nối vấu Jac có dạng xoắn linh hoạt và lệch để truyền mômen dương. Chúng chống thủng. Các rung động hoạt động và sốc được làm giảm và giảm một cách hiệu quả. Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.

Ứng dụng của khớp nối JAW JAC

– Lắp cho trục động cơ với bơm

– Lắp cho trục động cơ với trục khuấy

– Lắp trục động cơ với hộp……….

Khớp nối JAW CR050, Khớp nối JAW CR070, Khớp nối JAW CR0010, Khớp nối JAW CR0020, Khớp nối JAW CR2035-A, Khớp nối JAW CR2035, Khớp nối JAW CR3545, Khớp nối JAW CR4560, Khớp nối JAW CR6070, Khớp nối JAW CR07080, Khớp nối JAW CR7080, Khớp nối JAW CR8090, Khớp nối JAW CR90100

Thông tin bổ sung

Thương hiệu

JAC

Xuất xứ

Korea