PHANH ĐIỆN TỪ LÀ GÌ? ƯU ĐIỂM NHỜ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Thiết bị phanh điện từ hiện đại đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người vận hành phương tiện, đồng thời cũng tối ưu hóa tính kinh tế và bảo vệ môi trường.