Tìm hiểu về các loại khớp nối đĩa thép  – Đoàn Kiên Phát

Khớp nối đĩa là loại khớp nối bằng thép gồm hai trục hub được kết nối với nhau thông qua phần nối dài spacer và các đĩa thép. Các vít chốt đặc biệt giúp cố định khớp nối.